سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

33117077021

لیست قیمت محصولات زیمنس

لیست قیمت محصولات زیمنس با تاریخ روز و با گارانتی  ، قیمت محصولات زیمنس

 

وضعیت / عکسمحصولقیمت
موجودسی پی یو S7-400H زیمنس مدل CPU 412-5Hسی پی یو S7-400H زیمنس مدل CPU 412-5Hتماس بگیرید
موجودماژول IO-Link زیمنس 6ES7278-4BD32-0XB0ماژول IO-Link زیمنس 6ES7278-4BD32-0XB0تماس بگیرید
موجودکارت ورودی و خروجی دیجیتال زیمنس 6ES7223-3BD30-0XB0کارت ورودی و خروجی دیجیتال زیمنس 6ES7223-3BD30-0XB0تماس بگیرید
موجود6ES7215-1HF40-0XB0PLC زیمنس CPU 1215 FCتماس بگیرید
موجود6ES7215-1AF40-0XB0PLC زیمنس 6ES7215-1AF40-0XB0تماس بگیرید
موجود6ES7214-1AF40-0XB0PLC زیمنس 1214 FC DC/DC/DC AFتماس بگیرید
موجود6ES7212-1AF40-0XB0PLC زیمنس 6ES7212-1AF40-0XB0تماس بگیرید
موجود6ES7214-1HG40-0XB0PLC زیمنس 1214C DC/DC/Relay HG- 6ES7214-1HG40-0XB0تماس بگیرید
موجود6ES7211-1HE40-0XB0PLC زیمنس 6ES7211-1HE40-0XB0 -1211C DC/DC/Relay HEتماس بگیرید
موجودکلید حرارتی زیمنس 3RV2011-1CA10کلید حرارتی زیمنس 3RV2011-1CA10تماس بگیرید
موجودکلید حرارتی زیمنس 3RV2011-1AA10کلید حرارتی زیمنس 3RV2011-1AA10تماس بگیرید
موجودکلید اتوماتیک 1600 آمپر زیمنس 3VA2716-5AB03-0AA0کلید اتوماتیک 1600 آمپر زیمنس 3VA2716-5AB03-0AA0تماس بگیرید
موجودکلید اتوماتیک 100 آمپر زیمنس 3VA1110-4EE36-0AA0کلید اتوماتیک 100 آمپر زیمنس 3VA1110-4EE36-0AA0تماس بگیرید
موجودکلید اتوماتیک 100 آمپر زیمنس 3VA1110-4EE46-0AA0کلید اتوماتیک 100 آمپر زیمنس 3VA1110-4EE46-0AA0تماس بگیرید
موجودکلید اتوماتیک 100 آمپر زیمنس 3VA1110-5EE36-0AA0کلید اتوماتیک 100 آمپر زیمنس 3VA1110-5EE36-0AA0تماس بگیرید
موجودکلید اتوماتیک 1000 آمپر زیمنس 3VA1510-6EF32-0AA0کلید اتوماتیک 1000 آمپر زیمنس 3VA1510-6EF32-0AA0تماس بگیرید
موجودکلید اتوماتیک 1000 آمپر زیمنس 3VA2510-5HL32-0AA0کلید اتوماتیک 1000 آمپر زیمنس 3VA2510-5HL32-0AA0تماس بگیرید
موجودکلید اتوماتیک 125 آمپر زیمنس 3VA1112-4EE36-0AA0کلید اتوماتیک 125 آمپر زیمنس 3VA1112-4EE36-0AA0تماس بگیرید
موجودکلید اتوماتیک 125 آمپر زیمنس3VA1112-4EE46-0AA0کلید اتوماتیک 125 آمپر زیمنس3VA1112-4EE46-0AA0تماس بگیرید
موجودکلید اتوماتیک 125 آمپر زیمنس 3VA1112-5EE36-0AA0کلید اتوماتیک 125 آمپر زیمنس 3VA1112-5EE36-0AA0تماس بگیرید
موجودکلید اتوماتیک 1250 آمپر زیمنس 3VA2612-5HL32-0AA0کلید اتوماتیک 1250 آمپر زیمنس 3VA2612-5HL32-0AA0تماس بگیرید
موجودکلید اتوماتیک 1250 آمپر زیمنس 3VA2712-5AB03-0AA0کلید اتوماتیک 1250 آمپر زیمنس 3VA2712-5AB03-0AA0تماس بگیرید
موجودکلید هوایی زیمنس 3WL1116-2CB32-1AA2کلید هوایی زیمنس 3WL1116-2CB32-1AA2تماس بگیرید
موجودکلید هوایی زیمنس 3WL1120-2CB32-1AA2کلید هوایی زیمنس 3WL1120-2CB32-1AA2تماس بگیرید
موجودکلید هوایی زیمنس 3WL1220-2CB32-1AA2کلید هوایی زیمنس 3WL1220-2CB32-1AA2تماس بگیرید
موجودکلید هوایی زیمنس 3WL1225-2CB32-1AA2کلید هوایی زیمنس 3WL1225-2CB32-1AA2تماس بگیرید
موجودکلید هوایی زیمنس 3WL1232-2CB32-1AA2کلید هوایی زیمنس 3WL1232-2CB32-1AA2تماس بگیرید
موجودکلید هوایی زیمنس 3WL1240-2CB31-1AA2کلید هوایی زیمنس 3WL1240-2CB31-1AA2تماس بگیرید
موجودکلید هوایی زیمنس 3WL1340-4CB32-1AA2کلید هوایی زیمنس 3WL1340-4CB32-1AA2تماس بگیرید
موجودکلید هوایی زیمنس 3WL1110-2DG36-1AA2کلید هوایی زیمنس 3WL1110-2DG36-1AA2تماس بگیرید
موجود3WL1112-2DG36-1AA2کلید هوایی زیمنس 3WL1112-2DG36-1AA2تماس بگیرید
موجودکلید هوایی زیمنس 3WL1116-3CB32-1AA2کلید هوایی زیمنس 3WL1116-3CB32-1AA2تماس بگیرید
موجودکلید هوایی زیمنس کد فنی : 3WL1106-2DG36-1AA2کلید هوایی زیمنس کد فنی : 3WL1106-2DG36-1AA2تماس بگیرید
موجودکارت ورودی آنالوگ زیمنس 6ES7231-5PD32-0XB0کارت ورودی آنالوگ زیمنس 6ES7231-5PD32-0XB0تماس بگیرید
موجودکارت ورودی آنالوگ زیمنس 6ES7231-5PF32-0XB0کارت ورودی آنالوگ زیمنس 6ES7231-5PF32-0XB0تماس بگیرید
موجودکارت ورودی آنالوگ زیمنس 6ES7231-5QA30-0XB0کارت ورودی آنالوگ زیمنس 6ES7231-5QA30-0XB0تماس بگیرید
موجودکارت ورودی آنالوگ زیمنس 6ES7231-5QD32-0XB0کارت ورودی آنالوگ زیمنس 6ES7231-5QD32-0XB0تماس بگیرید
موجودکارت ورودی آنالوگ زیمنس 6ES7231-5QF32-0XB0کارت ورودی آنالوگ زیمنس 6ES7231-5QF32-0XB0تماس بگیرید
موجودکارت ورودی و خروجی دیجیتال زیمنس 6ES7223-0BD30-0XB0کارت ورودی و خروجی دیجیتال زیمنس 6ES7223-0BD30-0XB0تماس بگیرید
موجودکارت ورودی و خروجی دیجیتال زیمنس 6ES7223-1BL32-0XB0کارت ورودی و خروجی دیجیتال زیمنس 6ES7223-1BL32-0XB0تماس بگیرید
موجودکارت ورودی و خروجی دیجیتال زیمنس 6ES7223-3AD30-0XB0کارت ورودی و خروجی دیجیتال زیمنس 6ES7223-3AD30-0XB0تماس بگیرید
موجودکارت ورودی و خروجی دیجیتال زیمنس 6ES7223-1QH32-0XB0کارت ورودی و خروجی دیجیتال زیمنس 6ES7223-1QH32-0XB0تماس بگیرید
موجودکارت ورودی و خروجی دیجیتال زیمنس 6ES7223-1PL32-0XB0کارت ورودی و خروجی دیجیتال زیمنس 6ES7223-1PL32-0XB0تماس بگیرید
موجودکارت خروجی آنالوگ زیمنس 6ES7232-4HD32-0XB0کارت خروجی آنالوگ زیمنس 6ES7232-4HD32-0XB0تماس بگیرید
موجودکارت خروجی آنالوگ زیمنس 6ES7232-4HA30-0XB0کارت خروجی آنالوگ زیمنس 6ES7232-4HA30-0XB0تماس بگیرید
موجودکارت ورودی آنالوگ زیمنس 6ES7231-4HF32-0XB0کارت ورودی آنالوگ زیمنس 6ES7231-4HF32-0XB0تماس بگیرید
موجودکارت ورودی آنالوگ زیمنس 6ES7231-5ND32-0XB0کارت ورودی آنالوگ زیمنس 6ES7231-5ND32-0XB0تماس بگیرید
موجودکارت ورودی آنالوگ زیمنس 6ES7231-5PA30-0XB0کارت ورودی آنالوگ زیمنس 6ES7231-5PA30-0XB0تماس بگیرید
موجودپردازنده سری 1212 زیمنس مدل 6ES7212-1HE40-0XB0پردازنده سری 1212 زیمنس مدل 6ES7212-1HE40-0XB0تماس بگیرید
موجودپردازنده سری 1215 زیمنس مدل 6ES7215-1HG40-0XB0پردازنده سری 1215 زیمنس مدل 6ES7215-1HG40-0XB0تماس بگیرید
موجودماژول شبکه زیمنس مدل 6ES7540-1AD00-0AA0ماژول شبکه زیمنس مدل 6ES7540-1AD00-0AA0تماس بگیرید
موجودماژول شبکه زیمنس مدل 6ES7540-1AB00-0AA0ماژول شبکه زیمنس مدل 6ES7540-1AB00-0AA0تماس بگیرید
موجودماژول خروجی دیجیتال زیمنس مدل 6ES7526-2BF00-0AB0ماژول خروجی دیجیتال زیمنس مدل 6ES7526-2BF00-0AB0تماس بگیرید
موجودماژول خروجی دیجیتال زیمنس مدل 6ES7522-5HH00-0AB0ماژول خروجی دیجیتال زیمنس مدل 6ES7522-5HH00-0AB0تماس بگیرید
موجودماژول خروجی دیجیتال زیمنس مدل 6ES7522-5HF00-0AB0ماژول خروجی دیجیتال زیمنس مدل 6ES7522-5HF00-0AB0تماس بگیرید
موجودماژول خروجی دیجیتال زیمنس مدل 6ES7522-5FH00-0AB0ماژول خروجی دیجیتال زیمنس مدل 6ES7522-5FH00-0AB0تماس بگیرید
موجودماژول خروجی دیجیتال زیمنس مدل 6ES7522-5FF00-0AB0ماژول خروجی دیجیتال زیمنس مدل 6ES7522-5FF00-0AB0تماس بگیرید
موجودماژول خروجی دیجیتال زیمنس مدل 6ES7522-5EH00-0AB0ماژول خروجی دیجیتال زیمنس مدل 6ES7522-5EH00-0AB0تماس بگیرید
موجودماژول خروجی دیجیتال زیمنس مدل 6ES7522-1BP50-0AA0ماژول خروجی دیجیتال زیمنس مدل 6ES7522-1BP50-0AA0تماس بگیرید
موجودماژول خروجی دیجیتال زیمنس مدل 6ES7522-1BP00-0AA0ماژول خروجی دیجیتال زیمنس مدل 6ES7522-1BP00-0AA0تماس بگیرید
موجودماژول خروجی دیجیتال زیمنس مدل 6ES7522-1BL10-0AA0ماژول خروجی دیجیتال زیمنس مدل 6ES7522-1BL10-0AA0تماس بگیرید
موجودماژول خروجی دیجیتال زیمنس مدل 6ES7522-1BL01-0AB0ماژول خروجی دیجیتال زیمنس مدل 6ES7522-1BL01-0AB0تماس بگیرید
موجودماژول خروجی دیجیتال زیمنس مدل 6ES7522-1BH10-0AA0ماژول خروجی دیجیتال زیمنس مدل 6ES7522-1BH10-0AA0تماس بگیرید
موجودماژول خروجی دیجیتال زیمنس مدل 6ES7522-1BH01-0AB0ماژول خروجی دیجیتال زیمنس مدل 6ES7522-1BH01-0AB0تماس بگیرید
موجودماژول خروجی دیجیتال زیمنس مدل 6ES7522-1BF00-0AB0ماژول خروجی دیجیتال زیمنس مدل 6ES7522-1BF00-0AB0تماس بگیرید
موجودماژول خروجی آنالوگ زیمنس مدل 6ES7532-5ND00-0AB0ماژول خروجی آنالوگ زیمنس مدل 6ES7532-5ND00-0AB0تماس بگیرید
موجودماژول خروجی آنالوگ زیمنس مدل 6ES7532-5NB00-0AB0ماژول خروجی آنالوگ زیمنس مدل 6ES7532-5NB00-0AB0تماس بگیرید
موجودماژول خروجی آنالوگ زیمنس مدل 6ES7532-5HD00-0AB0ماژول خروجی آنالوگ زیمنس مدل 6ES7532-5HD00-0AB0تماس بگیرید
موجودپردازنده سری 1518 زیمنس مدل 6ES7518-4FX00-1AC0پردازنده سری 1518 زیمنس مدل 6ES7518-4FX00-1AC0تماس بگیرید
موجودپردازنده سری 1518 زیمنس مدل 6ES7518-4FP00-0AB0پردازنده سری 1518 زیمنس مدل 6ES7518-4FP00-0AB0تماس بگیرید
موجودپردازنده سری 1518 زیمنس مدل 6ES7518-4AX00-1AC0پردازنده سری 1518 زیمنس مدل 6ES7518-4AX00-1AC0تماس بگیرید
موجودپردازنده سری 1518 زیمنس مدل 6ES7518-4AP00-0AB0پردازنده سری 1518 زیمنس مدل 6ES7518-4AP00-0AB0تماس بگیرید
موجودپردازنده سری 1517 زیمنس مدل 6ES7517-3UP00-0AB0پردازنده سری 1517 زیمنس مدل 6ES7517-3UP00-0AB0تماس بگیرید
موجودپردازنده سری 1517 زیمنس مدل 6ES7517-3TP00-0AB0پردازنده سری 1517 زیمنس مدل 6ES7517-3TP00-0AB0تماس بگیرید
موجودماژول شبیه سازی و تست ورودی سری S7-1200 زیمنس 6ES7274-1XF30-0XA0ماژول شبیه سازی و تست ورودی سری S7-1200 زیمنس 6ES7274-1XF30-0XA0تماس بگیرید
موجودماژول ورودی و خروجی زیمنس 6AG1223-1PL32-4XB0ماژول ورودی و خروجی زیمنس 6AG1223-1PL32-4XB0تماس بگیرید
موجودماژول ورودی و خروجی سی پلاس S7-1200 زیمنس 6AG2223-1BH32-1XB0ماژول ورودی و خروجی سی پلاس S7-1200 زیمنس 6AG2223-1BH32-1XB0تماس بگیرید
موجودماژول ورودی و خروجی دیجیتال سی پلاس S7-1200 زیمنس کد فنی 6AG2223-1PL32-1XB0ماژول ورودی و خروجی سی پلاس S7-1200 زیمنس 6AG2223-1PL32-1XB0تماس بگیرید
موجودمودم TS adapter IE سری ادونس زیمنس کد6ES7972-0EA00-0XA0مودم TS adapter IE سری ادونس زیمنس کد6ES7972-0EA00-0XA0تماس بگیرید
موجودمودم TS adapter IE سری RS232 زیمنس 6ES7972-0MS00-0XA0مودم TS adapter IE سری RS232 زیمنس 6ES7972-0MS00-0XA0تماس بگیرید
موجودپردازنده سری 1515 زیمنس کد 6ES7515-2RM00-0AB0پردازنده سری 1515 زیمنس کد 6ES7515-2RM00-0AB0تماس بگیرید
موجودمنبع تغذیه سری S7-1200 زیمنس کد 6EP1332-1SH71منبع تغذیه سری S7-1200 زیمنس کد 6EP1332-1SH71تماس بگیرید
موجودپردازنده سری 1515 زیمنس کد 6ES7515-2FM02-0AB0پردازنده سری 1515 زیمنس کد 6ES7515-2FM02-0AB0تماس بگیرید
موجودپردازنده سری 1515 زیمنس کد 6ES7515-2AM02-0AB0پردازنده سری 1515 زیمنس کد 6ES7515-2AM02-0AB0تماس بگیرید
موجودماژول ورودی دیجیتال سی پلاس S7-1200 زیمنس6AG1226-6RA32-5XB0ماژول ورودی دیجیتال سی پلاس S7-1200 زیمنس6AG1226-6RA32-5XB0تماس بگیرید
موجود6AG1223-1BH32-2XB0ماژول ورودی و خروجی دیجیتال زیمنس 6AG1223-1BH32-2XB0تماس بگیرید
موجودپردازنده سری 1513 زیمنس کد 6ES7513-1RL00-0AB0پردازنده سری 1513 زیمنس کد 6ES7513-1RL00-0AB0تماس بگیرید
موجودپردازنده سری 1517 زیمنس 6ES7517-3FP00-0AB0پردازنده سری 1517 زیمنس 6ES7517-3FP00-0AB0تماس بگیرید
موجودماژول ورودی دیجیتال سی پلاس S7-1200 زیمنس 6AG1226-6BA32-5XB0ماژول ورودی دیجیتال سی پلاس S7-1200 زیمنس 6AG1226-6BA32-5XB0تماس بگیرید
موجودپردازنده سری 1513 زیمنس کد 6ES7513-1FL02-0AB0پردازنده سری 1513 زیمنس کد 6ES7513-1FL02-0AB0تماس بگیرید
موجودماژول ورودی دیجیتال سی پلاس S7-1200 زیمنس کد 6AG2221-1BF32-1XB0ماژول ورودی دیجیتال سی پلاس S7-1200 زیمنس 6AG2221-1BF32-1XB0تماس بگیرید
موجودپردازنده سری 1517 زیمنس کد 6ES7517-3AP00-0AB0پردازنده سری 1517 زیمنس کد 6ES7517-3AP00-0AB0تماس بگیرید
موجودپردازنده سری 1513 زیمنس کد 6ES7513-1AL02-0AB0پردازنده سری 1513 زیمنس کد 6ES7513-1AL02-0AB0تماس بگیرید
موجودپردازنده سری 1517 زیمنس کد 6ES7517-3HP00-4AB0پردازنده سری 1517 زیمنس کد 6ES7517-3HP00-4AB0تماس بگیرید
موجودماژول ورودی دیجیتال سی پلاس S7-1200 زیمنس کد فنی 6AG1226-6DA32-5XB0ماژول ورودی دیجیتال سی پلاس S7-1200 زیمنس 6AG1226-6DA32-5XB0تماس بگیرید
موجودپردازنده سری 1512 زیمنس کد 6ES7512-1CK01-0AB0پردازنده سری 1512 زیمنس کد 6ES7512-1CK01-0AB0تماس بگیرید
موجودپردازنده سری 1516 زیمنس کد 6ES7516-3UN00-0AB0پردازنده سری 1516 زیمنس کد 6ES7516-3UN00-0AB0تماس بگیرید
موجودماژول ریپیتر RS-485 MPI زیمنس 6ES7972-0AA02-0XA0ماژول ریپیتر RS-485 اتصال باس پروفی باس و MPI زیمنس 6ES7972-0AA02-0XA0تماس بگیرید
موجود6AG1223-1BH32-2XB0ماژول ورودی و خروجی سی پلاس S7-1200 زیمنس 6AG1223-1BH32-2XB0تماس بگیرید
موجودپردازنده سری 1516 زیمنس کد 6ES7516-3TN00-0AB0پردازنده سری 1516 زیمنس کد 6ES7516-3TN00-0AB0تماس بگیرید
موجودپردازنده سری 1511 زیمنس کد 6ES7511-1UK01-0AB0پردازنده سری 1511 زیمنس کد 6ES7511-1UK01-0AB0تماس بگیرید
موجودماژول ریپیتر سی پلاس RS-485 زیمنس کد 6AG1972-0AA02-7XA0ماژول ریپیتر سی پلاس RS-485 زیمنس کد 6AG1972-0AA02-7XA0تماس بگیرید
موجودپردازنده سری 1516 زیمنس کد 6ES7516-3FN02-0AB0پردازنده سری 1516 زیمنس کد 6ES7516-3FN02-0AB0تماس بگیرید
موجود6AG1223-1BL32-2XB0ماژول ورودی و خروجی سی پلاس S7-1200 زیمنس 6AG1223-1BL32-2XB0تماس بگیرید
موجودپردازنده سری 1516 زیمنس کد 6ES7516-3AN02-0AB0پردازنده سری 1516 زیمنس کد 6ES7516-3AN02-0AB0تماس بگیرید
موجود6ES7511-1TK01-0AB0پردازنده سری 1511 زیمنس کد 6ES7511-1TK01-0AB0تماس بگیرید
موجود6AG1223-1QH32-4XB0ماژول ورودی و خروجی سی پلاس S7-1200 زیمنس 6AG1223-1QH32-4XB0تماس بگیرید
موجودپردازنده سری 1515 زیمنس کد 6ES7515-2UM01-0AB0پردازنده سری 1515 زیمنس کد 6ES7515-2UM01-0AB0تماس بگیرید
موجود6ES7511-1FK02-0AB0پردازنده سری 1511 زیمنس کد 6ES7511-1FK02-0AB0تماس بگیرید
موجودماژول ریپیتر عیب یابی شکبه پروفی باس S7-1200 زیمنس 6ES7972-0AB01-0XA0ماژول ریپیتر عیب یابی شکبه پروفی باس S7-1200 زیمنس6ES7972-0AB01-0XA0تماس بگیرید
موجود6ES7511-1CK01-0AB0پردازنده سری 1511 زیمنس کد 6ES7511-1CK01-0AB0تماس بگیرید
موجودکارت حافظه 24 مگابایت سری S7-1200 زیمنس کد 6ES7954-8LF03-0AA0کارت حافظه 24 مگابایت سری S7-1200 زیمنس کد6ES7954-8LF03-0AA0تماس بگیرید
موجودپردازنده سری 1515 زیمنس کد 6ES7515-2TM01-0AB0پردازنده سری 1515 زیمنس کد 6ES7515-2TM01-0AB0تماس بگیرید
موجود6ES7954 8LC03 0AA0 بزرگکارت حافظه 4 مگابایت سری S7-1200 زیمنس کد6ES7954-8LC03-0AA0تماس بگیرید
موجود6ES7223-1BH32-0XB0ماژول ورودی و خروجی سری S7-1200 زیمنس 6ES7223-1BH32-0XB0تماس بگیرید
موجودکارت حافظه 12 مگابایت سری S7-1200 زیمنس کد6ES7954-8LE03-0AA0کارت حافظه 12 مگابایت سری S7-1200 زیمنس کد 6ES7954-8LE03-0AA0تماس بگیرید
موجودکارت حافظه 256 مگابایت سری S7-1200 زیمنس کد6ES7954-8LL03-0AA0کارت حافظه 256 مگابایت سری S7-1200 زیمنس کد 6ES7954-8LL03-0AA0تماس بگیرید
موجود6ES7223-1PH32-0XB0ماژول ورودی و خروجی سری S7-1200 زیمنس6ES7223-1PH32-0XB0تماس بگیرید
موجود6ES7211-1AE40-0XB1پردازنده سری 1211 زیمنس کد 6ES7211-1AE40-0XB1تماس بگیرید
موجودکارت حافظه 2 گیگابایت سری S7-1200 زیمنس کد فنی 6ES7954-8LP02-0AA0کارت حافظه 2 گیگابایت سری S7-1200 زیمنس 6ES7954-8LP02-0AA0تماس بگیرید
موجود6ES7511-1AK02-0AB0پردازنده سری 1511 زیمنس کد 6ES7511-1AK02-0AB0تماس بگیرید
موجودکارت حافظه 32 گیگابایت سری S7-1200 زیمنس 6ES7954-8LT03-0AA0کارت حافظه 32 گیگابایت سری S7-1200 زیمنس 6ES7954-8LT03-0AA0تماس بگیرید
موجودپردازنده زیمنس مدل 6ES7323-1BL00-0AA0پردازنده زیمنس مدل 6ES7323-1BL00-0AA0تماس بگیرید
موجود6ES7421-1BL00-0AA0پردازنده زیمنس مدل 6ES7421-1BL00-0AA0تماس بگیرید
موجود6ES7431 1KF20 0AB0 1 1پردازنده زیمنس مدل 6ES7431-1HH00-0AB0تماس بگیرید
موجودLOGO لوگو زیمنس 6ED1052-1MD08-0BA0میکرو پی ال سی لوگو زیمنس 6ED1052-1MD08-0BA0تماس بگیرید
موجود6ES7431-1KF20-0AB0پردازنده زیمنس مدل 6ES7431-1KF20-0AB0تماس بگیرید
موجود6ES7314-6CG03-0AB0پی ال سی S7300 زیمنس6ES7314-6CG03-0AB0تماس بگیرید
موجود6ES7318-3EL01-0AB0پردازنده زیمنس مدل 6ES7318-3EL01-0AB0تماس بگیرید
موجود6ES7318-3FL01-0AB0پردازنده زیمنس مدل 6ES7318-3FL01-0AB0تماس بگیرید
موجود6ES7315-2AH14-0AB0پردازنده زیمنس مدل 6ES7315-2AH14-0AB0تماس بگیرید
موجود6ES7431-1KF10-0AB0پی ال سی S7400 زیمنس6ES7431-1KF10-0AB0تماس بگیرید
موجودپی ال سی S7400 زیمنس 6ES7441-2AA05-0AE0پی ال سی S7400 زیمنس 6ES7441-2AA05-0AE0تماس بگیرید
موجود6ES7417-5HT06-0AB0پی ال سی S7400 زیمنس6ES7417-5HT06-0AB0تماس بگیرید
موجود6ES7412-3HJ14-0AB0پی ال سی S7400 زیمنس6ES7412-3HJ14-0AB0تماس بگیرید
موجود6ES7410-5HX08-0AB0پی ال سی S7400 زیمنس6ES7410-5HX08-0AB0تماس بگیرید
موجود6ES7417-4XT07-0AB0پی ال سی S7400 زیمنس6ES7417-4XT07-0AB0تماس بگیرید
موجود6ES7417-4HT14-0AB0پی ال سی S7400 زیمنس 6ES7417-4HT14-0AB0تماس بگیرید
موجود6ES7417-4HL04-0AB0پی ال سی S7400 زیمنس 6ES7417-4HL04-0AB0تماس بگیرید
موجود6ES7407-0KR02-0AA0پی ال سی S7400 زیمنس 6ES7407-0KR02-0AA0تماس بگیرید
موجود6ES7407-0KA02-0AA0CPU پی ال سی S7400 زیمنس 6ES7407-0KA02-0AA0تماس بگیرید
موجود6ES7416-5HS06-0AB0پی ال سیS7-400 زیمنس 6ES7416-5HS06-0AB0تماس بگیرید
موجود6ES7416-2XN05-0AB0پی ال سیS7-400 زیمنس 6ES7416-2XN05-0AB0تماس بگیرید
موجودپردازنده زیمنس مدل 6ES7312-1AE14-0AB0پردازنده زیمنس مدل 6ES7312-1AE14-0AB0تماس بگیرید
موجودپی ال سی S7300 زیمنس 6ES7313-5BE01-0AB0پردازنده زیمنس مدل 6ES7313-5BG04-0AB0تماس بگیرید
موجودپی ال سی S7300 زیمنس 6ES7313-5BE01-0AB0پی ال سی S7300 زیمنس 6ES7313-6CE01-0AB0تماس بگیرید
موجود6es7313-6cg04-0ab0پردازنده زیمنس مدل 6ES7313-6CG04-0AB0تماس بگیرید
موجود6ES7313-5BG04-0AB0پی ال سی S7300 زیمنس 6ES7313-5BG04-0AB0تماس بگیرید
موجود6ES7313-5BF03-0AB0پی ال سی S7300 زیمنس 6ES7313-5BF03-0AB0تماس بگیرید
موجودپی ال سی S7300 زیمنس6ES7317-2AK14-0AB0پردازنده زیمنس مدل 6ES7317-2AK14-0AB0تماس بگیرید
موجودپی ال سی 6ES7314-1AG14-0AB0پردازنده زیمنس مدل 6ES7314-1AG14-0AB0تماس بگیرید
موجودپی ال سی 6ES7314-6CH04-0AB0پردازنده زیمنس مدل 6ES7314-6CH04-0AB0تماس بگیرید
موجود6ES7317-2EK14-0AB0پردازنده زیمنس مدل 6ES7317-2EK14-0AB0تماس بگیرید
موجودپی ال سی 6ES7317-2AJ10-0AB0پی ال سی S7300 زیمنس 6ES7317-2AJ10-0AB0تماس بگیرید
موجود6ES7315-2FJ14-0AB0پردازنده زیمنس مدل 6ES7315-2FJ14-0AB0تماس بگیرید
موجود6ES7315-2EH14-0AB0پردازنده زیمنس مدل 6ES7315-2EH14-0AB0تماس بگیرید
موجودپی ال سی S7300 زیمنس 6ES7315-2AG10-0AB0پی ال سی S7300 زیمنس 6ES7315-2AG10-0AB0تماس بگیرید
موجودکانکتور پروفی باس زیمنسکانکتور پروفی باس زیمنستماس بگیرید
موجودکابل پروفی نت زیمنسکابل پروفی نت زیمنستماس بگیرید
موجودپی ال سی S7300 زیمنس 6ES7332-8TF01-0AB0پی ال سی S7300 زیمنس 6ES7332-8TF01-0AB0تماس بگیرید
موجودپی ال سی S7300 زیمنس 6ES7332-5HD01-0AB0پی ال سی S7300 زیمنس 6ES7332-5HD01-0AB0تماس بگیرید
موجودپی ال سی S7300 زیمنس 6ES7331-7NF00-0AB0پردازنده زیمنس مدل 6ES7332-5HD01-0AB0تماس بگیرید
موجودپی ال سی S7300 زیمنس 6ES7331-7NF10-0AB0پردازنده زیمنس مدل 6ES7331-7NF10-0AB0تماس بگیرید
موجودپی ال سی S7300 زیمنس 6ES7331-1KF02-0AB0پردازنده زیمنس مدل 6ES7331-1KF02-0AB0تماس بگیرید
موجودپی ال سی S7300 زیمنس 6ES7331-7TF01-0AB0پی ال سی S7300 زیمنس 6ES7331-7TF01-0AB0تماس بگیرید
موجودپی ال سی S7300 زیمنس 6ES7331-7PF11-0AB0پردازنده زیمنس مدل 6ES7331-7PF11-0AB0تماس بگیرید
موجودپی ال سی S7300 زیمنس 6ES7331-7PF01-0AB0پردازنده زیمنس مدل 6ES7331-7PF01-0AB0تماس بگیرید
موجودپی ال سی S7300 زیمنس 6ES7340-1AH02-0AE0پی ال سی S7300 زیمنس 6ES7340-1AH02-0AE0تماس بگیرید
موجودپی ال سی S7300 زیمنس 6ES7341-1CH02-0AE0پی ال سی S7300 زیمنس 6ES7341-1CH02-0AE0تماس بگیرید
موجودپی ال سی S7300 زیمنس 6ES7336-4GE00-0AB0پردازنده زیمنس مدل 6ES7336-4GE00-0AB0تماس بگیرید
موجودپی ال سی S7300 زیمنس 6ES7326-2BF10-0AB0پردازنده زیمنس مدل 6ES7326-2BF10-0AB0تماس بگیرید
موجودپی ال سی S7300 زیمنس 6ES7322-1BH01-0AA0پردازنده زیمنس مدل 6ES7322-1BH01-0AA0تماس بگیرید
موجودپی ال سی S7300 زیمنس 6ES7321-1BH02-0AA0پردازنده زیمنس مدل 6ES7321-1BH02-0AA0تماس بگیرید
موجودپی ال سی S7300 زیمنس 6ES7322-1BL00-0AA0پی ال سی S7300 زیمنس 6ES7322-1BL00-0AA0تماس بگیرید
موجودپی ال سی S71500 زیمنس 6ES7505-0KA00-0AB0پی ال سی S71500 زیمنس 6ES7505-0KA00-0AB0تماس بگیرید
موجودپی ال سی S71500 زیمنس 6ES7507-0RA00-0AB0پی ال سی S71500 زیمنس 6ES7507-0RA00-0AB0تماس بگیرید
موجودپی ال سی S71500 زیمنس 6ES7531-7KF00-0AB0ماژول ورودی آنالوگ زیمنس مدل 6ES7531-7KF00-0AB0تماس بگیرید
موجودرله حفاظتی زیمنس Reyrolle 7SR11رله حفاظتی زیمنس Reyrolle 7SR11تماس بگیرید
موجودرله سیپروتک زیمنس 7SJ6021-4EB20-1FA0رله سیپروتک زیمنس 7SJ6021-4EB20-1FA0تماس بگیرید
موجودکلید دژنکتور زیمنس 3AH3 057-2کلید دژنکتور زیمنس 3AH3 057-2تماس بگیرید
موجودپی ال سی S71500 زیمنس 6ES7531-7QD00-0AB0پی ال سی S71500 زیمنس 6ES7531-7QD00-0AB0تماس بگیرید
موجودپی ال سی S71500 زیمنس 6ES7531-7PF00-0AB0ماژول ورودی آنالوگ زیمنس مدل 6ES7531-7QD00-0AB0تماس بگیرید
موجودپی ال سی S71500 زیمنس 6ES7531-7NF00-0AB0ماژول ورودی آنالوگ زیمنس مدل 6ES7531-7NF00-0AB0تماس بگیرید
موجودپی ال سی S71500 زیمنس 6ES7531-7NF10-0AB0ماژول ورودی آنالوگ زیمنس مدل 6ES7531-7NF10-0AB0تماس بگیرید
موجودپی ال سی S71500 زیمنس 6ES7532-5HF00-0AB0ماژول خروجی آنالوگ زیمنس مدل 6ES7532-5HF00-0AB0تماس بگیرید
موجودتایمر زیمنس 3RP2574-1NW30تایمر زیمنس 3RP2574-1NW30تماس بگیرید
موجودکنتاکتور زیمنس 3RT2023-1AP00کنتاکتور زیمنس 3RT2023-1AP00تماس بگیرید
موجودکلید هوایی زیمنس 3WL1116-2CB32-1AA2کلید هوایی زیمنس 3WL1116-2CB32-1AA2تماس بگیرید
موجودکلید مینیاتوری زیمنس 5SL6102-7کلید مینیاتوری زیمنس 5SL6102-7تماس بگیرید
موجودکلید محافظ جان زیمنس 5SV4311-0کلید محافظ جان زیمنس 5SV4311-0تماس بگیرید
موجودکلید حرارتی زیمنس 3RV2021-4DA10کلید حرارتی زیمنس 3RV2021-4DA10تماس بگیرید
موجودکلید حرارتی زیمنس 3RV2011-1BA10کلید حرارتی زیمنس 3RV2011-1BA10تماس بگیرید
موجودکلید اتوماتیک زیمنس 3VA1180-3EE36-0AA0کلید اتوماتیک زیمنس 3VA1180-3EE36-0AA0تماس بگیرید
موجودسافت استارتر زیمنس 3RW4073-6BB44سافت استارتر زیمنس 3RW4073-6BB44تماس بگیرید
موجودسافت استارتر زیمنس 3RW4026-1BB14سافت استارتر زیمنس 3RW4026-1BB14تماس بگیرید
موجودکنترل فاز زیمنس 3UG4615-1CR20کنترل فاز زیمنس 3UG4615-1CR20تماس بگیرید
موجودبی متال زیمنس 3RU2126-4AB0بی متال زیمنس 3RU2126-4AB0تماس بگیرید
موجودبیمتال زیمنس 3RU2116-0KB0بیمتال زیمنس 3RU2116-0KB0تماس بگیرید
موجوددرایو (اینورتر) زیمنس 6SL3210-5BB11-2UV1درایو (اینورتر) زیمنس 6SL3210-5BB11-2UV1تماس بگیرید
موجودLOGO لوگو زیمنس 6ED1052-1FB08-0BA0LOGO لوگو زیمنس 6ED1052-1FB08-0BA0تماس بگیرید
موجودپی ال سیS7-400 زیمنس 6ES7441-2AA04-0AE0پی ال سیS7-400 زیمنس 6ES7441-2AA04-0AE0تماس بگیرید
موجودپی ال سیS7-300 زیمنس CPU- 6ES7314-6EH04-0AB0پردازنده زیمنس مدل 6ES7314-6EH04-0AB0تماس بگیرید
موجودماژول ورودی آنالوگ SM 331 زیمنس 6ES7331-7KF02-0AB0پردازنده زیمنس مدل 6ES7331-7KF02-0AB0تماس بگیرید
موجودماژول 32 ورودی دیجیتال 6ES7321-1BL00-0AA0پردازنده زیمنس مدل 6ES7321-1BL00-0AA0تماس بگیرید
موجودپی ال سی S71200 زیمنس 6ES7217-1AG40-0XB0پردازنده سری 1217 زیمنس مدل 6ES7217-1AG40-0XB0تماس بگیرید
موجودپی ال سی S71200 زیمنس 6ES7215-1BG40-0XB0پردازنده سری 1215 زیمنس مدل 6ES7215-1BG40-0XB0تماس بگیرید
موجودپی ال سی S71200 زیمنس 6ES7215-1AG40-0XB0پردازنده سری 1215 زیمنس مدل 6ES7215-1AG40-0XB0تماس بگیرید
موجودپردازنده سری 1214 زیمنس مدل 6ES7214-1BG40-0XB0پردازنده سری 1214 زیمنس مدل 6ES7214-1BG40-0XB0تماس بگیرید
موجودپی ال سی پردازنده سری 1214 زیمنس مدل 6ES7214-1AG40-0XB0S71200 زیمنس 6ES7214-1AG40-0XB0پردازنده سری 1214 زیمنس مدل 6ES7214-1AG40-0XB0تماس بگیرید
موجودپردازنده سری 1212 زیمنس مدل 6ES7212-1BE40-0XB0پردازنده سری 1212 زیمنس مدل 6ES7212-1BE40-0XB0تماس بگیرید
موجودپی ال سی S71200 زیمنس 6ES7212-1AE40-0XB0پردازنده سری 1212 زیمنس مدل 6ES7212-1AE40-0XB0تماس بگیرید
موجودپردازنده سری 1211 زیمنس مدل 6ES7211-1BE40-0XB0پردازنده سری 1211 زیمنس مدل 6ES7211-1BE40-0XB0تماس بگیرید
موجودپردازنده سری 1211 زیمنس مدل 6ES7211-1AE40-0XB0پردازنده سری 1211 زیمنس مدل 6ES7211-1AE40-0XB0تماس بگیرید
موجودHMI زیمنس 6AV2124-0MC01-0AX0HMI زیمنس 6AV2124-0MC01-0AX0تماس بگیرید
موجودHMI زیمنس 6AV2124-0QC02-0AX0HMI زیمنس 6AV2124-0QC02-0AX0تماس بگیرید
موجودHMI زیمنس 6AV2124-0JC01-0AX0HMI زیمنس 6AV2124-0JC01-0AX0تماس بگیرید
موجودHMI زیمنس 6AV2124-0GC01-0AX0HMI زیمنس 6AV2124-0GC01-0AX0تماس بگیرید
موجودHMI زیمنس 6AV2123-2MB03-0AX0HMI زیمنس 6AV2123-2MB03-0AX0تماس بگیرید
موجودHMI زیمنس 6AV2123-2JB03-0AX0HMI زیمنس 6AV2123-2JB03-0AX0تماس بگیرید
موجودHMI زیمنس 6AV2123-2GB03-0AX0HMI زیمنس 6AV2123-2GB03-0AX0تماس بگیرید
موجودHMI زیمنس 6AV2123-2DB03-0AX0HMI زیمنس 6AV2123-2DB03-0AX0تماس بگیرید
موجود3VA1180-3EE36-0AA0 کلید اتوماتیک زیمنس3VA1180-3EE36-0AA0 کلید اتوماتیک زیمنستماس بگیرید
موجودماژول ورودی آنالوگ زیمنس با کد 6ES7331-7PF01ماژول ورودی آنالوگ زیمنس با کد 6ES7331-7PF01تماس بگیرید
موجودماژول ورودی آنالوگ زیمنس با کد 6ES7331-7KF02-0AB0ماژول ورودی آنالوگ زیمنس با کد 6ES7331-7KF02-0AB0تماس بگیرید
موجودپی ال سی S7300 زیمنس 6ES7332-5HF00-0AB0پی ال سی S7300 زیمنس 6ES7332-5HF00-0AB0تماس بگیرید
موجودماژول ورودی آنالوگ 6es7331-7hf01-0ab0 زیمنسماژول ورودی آنالوگ 6es7331-7hf01-0ab0 زیمنستماس بگیرید

محصولات زیمنس: لیست قیمت محصولات زیمنس

زیمنس به عنوان یکی از پیشروهای جهانی در زمینه فناوری و مهندسی صنعتی شناخته می‌شود و محصولات آن همواره به دلیل کیفیت بالا و نوآوری‌هایش جلب توجه کاربران و صنایع مختلفی از جمله اتوماسیون صنعتی، انرژی، بهداشت و درمان، ساختمان‌های هوشمند، و … هستند.

قیمت محصولات زیمنس همواره وابسته به نوع و ویژگی‌های محصول، نسخه، و بازار مقصد می‌باشد. با این حال، علاوه بر قیمت منطقی، مشتریان از تضمین کیفیت و عملکرد بی‌عیب محصولات زیمنس نیز برخوردار می‌شوند.

با توجه به دسته‌بندی محصولات زیمنس و نیازهای خاص شما، می‌توانید در بازار متنوع و گسترده‌ای از محصولات زیمنس قیمت‌های متناسب با بودجه و نیازهای خود را پیدا کنید. تازه‌ترین فناوری‌ها و امکاناتی که محصولات زیمنس ارائه می‌دهند، ارزش افزوده بزرگی به هر قیمتی که پرداخت می‌کنید اضافه می‌کنند.

بنابراین، اگر به دنبال محصولات با کیفیت و عملکرد برتر در قیمت‌های رقابتی هستید، محصولات زیمنس یک گزینه مناسب و معتبر می‌باشند.

مقایسه محصولات

0 محصول

مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول