کنترل فاز زیمنس

فیلـتر

در حال نمایش یک نتیجه

کنترل فاز زیمنس ، رله زیمنس در دسته بندی محصولات فشار ضعیف زیمنس جای گرفته است. کد فنی محصولات این رده با ۳UG شناخته می شوند و موتورهای الکتریکی را در برابر نوسان های مختلف از جمله ولتاژ و همچنین جریان ها محافظت می نماید. هر کنترل فاز شامل چراغ سیگنال و ترمینال هایی می شود که در ادامه نام برده می شود.

 1. SEN
 2. On Delay
 3. ورودی فرمان
 4. خروجی NCیا نرمال بسته
 5. خروجی NCیا نرمال بسته
 6. چراغ سیگنال P
 7. چراغ سیگنال F

 کاربرد کنتر فاز زیمنس:

 • 1- قطع شدن فازها ( یک فاز ، دو فاز و یا هر سه فاز )  یا سیم نول
 • 2- تغییر توالی فازها
 • 3- افزایش یا کاهش بیش از حد مجاز ولتاژ
 • 4- عدم تقارن بیش از حد ولتاژ سه فاز
 • 5- شوک های ناشی از قطع و وصل برق

کنترل فاز زیمنس

رله های کنترل فاز دارای یک بوبین می باشند که در صورت صحت کلیه شرایط عمل نموده و تیغه باز خود را می بندد، در نتیجه این تیغه باید در مسیر مدار فرمان قرار گیرد .

برای تشخیص رله از وضعیت برق شبکه باید هر سه فاز و سیم نول وارد رله کنترل فاز گردد، در نتیجه به یک رله کنترل فاز حداقل 5 سیم متصل است.

عموماً کنترل فاز های زیمنس با کد 3UG شروع می شود به عنوان مثال 3UG4616-1CR20

اطلاعات بیشتر ...