تایمر زیمنس

فیلـتر

در حال نمایش یک نتیجه

تایمر زیمنس یا همان رله زمانی را برای کنترل فرمان مدارها مورد استفاده قرار می گیرد. عملکرد این تایمرها همانند کنتاکتور می باشد، با این تفاوت که معقوله ای به نام زمان در این کلید ها به چشم می خورد. کنتاکت ها از لحاظ شکل و فرم ظاهری شبیه به هم هستند.

اصول کار رله ها همانند کنتاکتور ها است با این تفاوت که در رله ها:

  1. تمام کنتاکت ها از لحاظ فرم ظاهری شبیه هم هستنند و در مدار های فرمان شرکت می‌کنند.
  2. کنتاکت ها بنا به مقتضیات کار ممکن است به طور لحظه ای یا با تاخیر زمانی قطع و وصل شوند. در این صورت نام رله، رله لحظه ای یا رله با تاخیر زمانی خواهد بود.
  3. رله ها همچنین ممکن است دارای کنتاکت های لحظه ای یا با تاخیر زمانی باشند. البته منظور از تاخیر زمانی فاصله زمانی است که بین عمل کنتاکت (اعم از باز شدن یا بسته شدن) از لحظه اتصال سیم پیچ رله به ولتاژ به وجود می‌آید.
 انواع تایمرهای زیمنس 

  • 1- مد تأخیر در وصل (Power On Delay): بعد از وصل فرمان ورودی، تایمر با توجه به زمان تعیین شده سیگنال خروجی را اعمال می نماید.
  • 2- مد تأخیر در قطع (Power Off Delay): بعد از قطع فرمان ورودی، خروجی با یک تأخیر زمانی قطع می گردد.
  • 3- مد Flicker یا چشمک زن : بعد از وصل فرمان ورودی، خروجی متناوباً به مدت زمان معیّن قطع و وصل می شود.
  • 4- مد Interval : بعد از وصل فرمان ورودی، خروجی تایمر به مدت زمان معیّنی وصل بودهو بعد از این زمان قطع می گردد.

اصول کار رله ها همانند کنتاکتور ها است با این تفاوت که در رله ها:

1- تمام کنتاکت ها از لحاظ فرم ظاهری شبیه هم هستنند و در مدار های فرمان شرکت می کنند .

2- کنتاکت ها بنا به مقتضیات کار ممکن است به طور لحظه ای یا با تاخیر زمانی قطع و وصل شوند. در این صورت نام رله، رله لحظه ای یا رله با تاخیر زمانی خواهد بود.

3- رله ها همچنین ممکن است دارای کنتاکت های لحظه ای یا با تاخیر زمانی باشند. البته منظور از تاخیر زمانی فاصله زمانی است که بین عمل کنتاکت (اعم از باز شدن یا بسته شدن) از لحظه اتصال سیم پیچ رله به ولتاژ به وجود می آید.

اطلاعات بیشتر ...